Buy Crypto
Markets
Contract
Spot
Earn
Web3 new
Learn
Announcements > Activities > Giao dịch nhận Airdrop kỷ niệm Quốc Khánh 2/9 >

Giao dịch nhận Airdrop kỷ niệm Quốc Khánh 2/9

Author: Phi Date: 2022-08-27 04:00:49

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Telegram
 • Discord
 • Youtube

Kính gửi Phemexers,

Bạn có phải là người chiến thắng may mắn của chúng tôi? Tuần này, chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội giao dịch thú vị với BTC, và bạn có thể giành được Airdrop với tổng giải thưởng lên đến 10.000 USDT cũng như giải thưởng bốc thăm may mắn trị giá 250 USD tiền thưởng giao dịch USDT! Hãy kiểm tra các điều khoản của chúng tôi bên dưới về cách giành được những giải thưởng thú vị này.

Cơ cấu giải thưởng:

Tổng giải thưởng sẽ là 10.000 USDT Airdrop tiền thưởng giao dịch trong giao dịch hợp đồng (Không thể rút tiền thưởng giao dịch, nhưng có thể được sử dụng để giao dịch hợp đồng và có thể rút lợi nhuận từ giao dịch)

Tất cả những người tham gia sẽ được xếp hạng dựa trên khối lượng giao dịch hợp đồng BTCUSDPerp của họ vào cuối sự kiện. Cơ cấu giải thưởng như sau:

20 người chiến thắng may mắn sẽ nhận được USDT trị giá 250 USD làm tiền thưởng giao dịch.

500 nhà giao dịch còn lại có khối lượng giao dịch cao trong giao dịch hợp đồng của cặp BTCUSDPerp sẽ nhận được Airdrop 10 USDT mỗi người làm tiền thưởng giao dịch.

 

Cách thức tham gia:

 • Người tham gia cần nhập UID của họ trên: https://forms.gle/Mu7ar87yj4C7epPQA
 • Người tham gia phải tích lũy ít nhất 1500 USD khối lượng giao dịch theo hợp đồng của cặp BTCUSDPerp trong suốt thời gian chương trình (10 ngày).
 • Những người dùng may mắn sẽ nhận được phần thưởng.

 

Thời gian:

Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, hãy đảm bảo bạn tham gia trong suốt thời gian chương trình.

 • Thời gian của chương trình tính từ: 0:00 UTC ngày 27 tháng 8 đến 24:00 UTC vào ngày 6 tháng 9 năm 2022
 • Thông báo về người chiến thắng: từ 07/09 đến 13/09/2022
 • Phân phối giải thưởng: từ Ngày 14 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2022

 

Các điều khoản và điều kiện

 • Để đủ điều kiện cho sự kiện này, bạn phải hoàn thành các bước bắt buộc từ trang thông báo.
 • Người dùng chỉ đủ điều kiện tham gia với một tài khoản duy nhất. Nếu chúng tôi phát hiện nhiều tài khoản có cùng địa chỉ IP hoặc UID, tất cả các tài khoản vi phạm sẽ bị loại.
 • Khuyến mãi này chỉ dành cho những người dùng giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Để nhận phần thưởng, người dùng phải đảm bảo họ đã cung cấp UID Phemex chính xác giống với email của họ. Người dùng cũng phải trả lời email thông báo người chiến thắng trong vòng 14 ngày để nhận phần thưởng của họ.
 • Các hành động sau đây sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức: đăng ký tài khoản hàng loạt, kiếm lợi nhuận từ việc thao túng thị trường, tự giao dịch hoặc rửa giao dịch.
 • Chỉ tài khoản chính mới được phép tham gia cuộc thi này, tài khoản phụ sẽ không được tính.
 • Phemex có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi cuối cùng và ràng buộc nào đối với các quy tắc này.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@phemex.zendesk.com
Theo dõi Twitter chính thức của chúng tôi | Tham gia cộng đồng của chúng tôi trên Telegram
Giao dịch tiền điện tử dễ dàng: Tải xuống cho iOS | Tải xuống cho Android
Phemex | Vượt qua, bứt phá
Subscribe Phemex

Get The Latest News And Updates From Phemex!

Get The Latest News & Updates!

Bonus

2. Trở thành người nắm giữ PT đầu tiên với rủi ro ZERO

Celebrate the Launching of the Phemex Token on November 30th