Hợp đồng vĩnh viễn Phemex

Hợp đồng vĩnh viễn là một sản phẩm phái sinh tương tự như Hợp đồng tương lai truyền thống (thỏa thuận mua hoặc bán hàng hóa với mức giá xác định trước tại một thời spot xác định trong tương lai), nhưng có một spot khác biệt chính: trái với Hợp đồng tương lai, Hợp đồng vĩnh viễn thực hiện không có thời hạn, vì vậy bạn có thể giữ một vị thế bao lâu tùy thích. Ngoài ra, các hợp đồng vĩnh viễn bắt chước thị trường spot dựa trên ký quỹ và do đó giao dịch gần với Giá cuối cùng, điều này cho phép bạn khuếch đại kết quả của giao dịch nhưng nó cũng có nghĩa là giá hàng hóa giảm tương đương với mức ký quỹ ban đầu của bạn ( phần trăm của tổng số Tiền bạn đã cung cấp làm tài sản thế chấp) sẽ tự động thanh lý vốn chủ sở hữu của bạn và đóng vị thế của bạn.

Hợp đồng vĩnh viễn BTC và hợp đồng vĩnh viễn USD.

Tại Phemex, người dùng có thể sử dụng hai loại tiền tệ cơ bản khác nhau để giao dịch tất cả các hợp đồng. Đối với hợp đồng BTCUSD ngược của chúng tôi được thanh toán bằng BTC, mỗi hợp đồng trị giá 1 USD Bitcoin (1USD/giá BTC hiện tại). Lãi và lỗ được tính theo giá trị BTC của hợp đồng. Lợi nhuận bằng chênh lệch giữa giá trị của hợp đồng ở Giá mở (1USD/giá BTC mở) và giá trị của hợp đồng ở Giá đóng (1USD/giá BTC đóng), nhân với Số lượng. Khoản lỗ bằng chênh lệch giữa giá trị của hợp đồng ở Giá đóng (1USD/giá BTC đóng) và giá trị của hợp đồng ở Giá mở (1USD/giá BTC mở), nhân với Số lượng. Cả hai hàm đều là phi tuyến, có nghĩa là cả hai đều không có tốc độ thay đổi liên tục. Đối với các hợp đồng được thanh toán bằng USD, chẳng hạn như cặp BTCUSD tuyến tính của chúng tôi và các hợp đồng khác, giá trị của mỗi hợp đồng không được xác định trước. Ví dụ: trong các hợp đồng ETHUSD, mỗi hợp đồng có giá trị tương đương với 0,005 ETH và đối với XRPUSD, mỗi hợp đồng có giá trị tương đương với 5 XRP. Lãi và lỗ được tính dựa trên giá trị của hợp đồng bằng USD: cả hai đều bằng chênh lệch giữa Giá đóng và Giá mở, nhân với Số lượng. Cả hai hàm đều phát triển theo cách tuyến tính, có tốc độ thay đổi liên tục.

Cách bắt đầu hợp đồng giao dịch

Đầu tiên bạn phải chuyển tiền vào tài khoản giao dịch hợp đồng tương ứng. Các tài khoản giao dịch hợp đồng khác nhau hỗ trợ các loại tài sản khác nhau. Ví dụ: tài khoản giao dịch hợp đồng BTC cần BTC được chuyển từ ví spot của bạn. Vì Phemex hiện không hỗ trợ tiền gửi bằng USD, để chuyển vào tài khoản giao dịch hợp đồng USD, trước tiên bạn phải chuyển đổi tài sản sang USD trong ví spot của mình. Sau khi tiền được chuyển từ ví spot sang tài khoản giao dịch hợp đồng, bạn có thể bắt đầu giao dịch hợp đồng.