Tỷ giá tốt nhất cho những giao dịch Mua
Mua tiền điện tử một cách an toàn bằng chuyển khoản ngân hàng (SWIFT/SEPA/ACH/FPS) Mua tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng với tỷ lệ thấp nhất 0,08%

Chi phí của chúng tôi

Giao dịch OTC của chúng tôi cung cấp các dịch vụ cấp tổ chức. Giao dịch càng lớn, chi phí càng thấp.
İşlem Boyutları USD cinsinden gösterilmiştir
İşlem Boyutu$50 ~ $499$500 ~ $1,999$2,000 ~ $4,999$5,000 ~ $9,999$10,000 ~ $49,999$50,000 ~ $99,999$100,000 ~ $499,999$500,000 ~ $100,000,000
Deposit fee$0$0$0$0$0$0$0$0
Trade fee2.00%1.50%1.50%1.50%1.00%0.50%0.10%0.08%
Phí rút tiền$30$30$30$30$0$0$0$0
İşlem Boyutu Deposit fee Trade fee Phí rút tiền
$50 ~ $499 $0 2.00% $30
$500 ~ $1,999 $0 1.50% $30
$2,000 ~ $4,999 $0 1.50% $30
$5,000 ~ $9,999 $0 1.50% $30
$10,000 ~ $49,999 $0 1.00% $0
$50,000 ~ $99,999 $0 0.50% $0
$100,000 ~ $499,999 $0 0.10% $0
$500,000 ~ $100,000,000 $0 0.08% $0
Câu hỏi thường gặp
Không, Phemex sẽ không tính phí giao dịch của người dùng. Nhưng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tính phí giao dịch cho việc mua tiền điện tử. Vui lòng kiểm tra trang web chính thức của nhà cung cấp dịch vụ tương ứng để biết mức phí thực tế.
Giá niêm yết trên Phemex được lấy từ giá do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp và chỉ mang tính chất tham khảo. Nó có thể khác với báo giá cuối cùng do hoạt động của thị trường hoặc lỗi làm tròn. Vui lòng tham khảo trang web chính thức của các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng để có báo giá chính xác.
Type Deposit Arrival Time Supported Fiat
SEPA 1-2 Working days EUR, GBP
FPS (Faster Payments, UK only) 1 minutes - 2 Hours GBP
Bank ACH (US Domestic Banks only) 3 - 5 Working days USD
Wire Transfer (US Domestic) 2 Working days USD
Wire Transfer (International via SWIFT) 2 - 3 Working days USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY
Debit Card/Credit Card (Global) Instant USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY
Có, đối với lần mua hàng đầu tiên, Xác minh danh tính KYC là cần thiết để bảo mật giao dịch. Nhưng nếu KYC được hoàn thành trên Phemex, KYC không bắt buộc phải thực hiện lại trên nền tảng của nhà cung cấp bên thứ ba.
Theo các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi, có hai lý do chính dẫn đến sự chậm trễ:
(a) Không gửi các tài liệu KYC thích hợp hoặc do có các hoạt động đáng ngờ.
(b) Thanh toán qua Fiat không thành công.

Nếu bạn không nhận được tiền điện tử trong tài khoản Phemex của mình theo thời gian chuyển đến thông thường, như đã nêu trong Câu hỏi (Khi nào tôi sẽ nhận được tiền điện tử tôi đã mua?), vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bên thứ ba thích hợp hoặc CSKH của Phemex để được hỗ trợ ngay lập tức.

You acknowledge that this service is provided by Legend Trading, The Leading US Regulated Crypto Trading Firm.

Phemex will not be responsible for any of the contents, advertisements, products, services, or other materials of any third party providers, nor does this link represent an endorsement or solicitation of any products or services provided on or via such websites.

We will not be liable for any loss or damage caused in connection with the use or reliance on any content or services available on or through any third-party website.

Should you have any issue during the use of this service, please reach out to the Legend Trading support team or Phemex Customer Support team to seek immediate assistance.