Coin
Chào mừng tất cả mọi người
Tham gia sự kiện để nhận tới $5.000!

Gửi tiền & Chuyển khoản Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể giành được tiền thưởng lên đến $5,000 khi gửi và chuyển tiền vào tài khoản giao dịch

Gửi và chuyển BTC Nhiệm vụ BTC
Gửi và chuyển USDT Nhiệm vụ USDT
BTC
Gửi và chuyển BTC
Gửi và chuyển vào tài khoản giao dịch BTC để nhận tiền thưởng tối đa là $2,500
Gửi BTC
Tiền gửi ròng ≥ {Giá trị}
BTC
Gửi BTC
Tiền gửi ròng ≥ {Giá trị}
Tiền gửi ròng
0 / 5 BTC
Chuyển vào tài khoản giao dịch BTC
Chuyển khoản ròng ≥ {Giá trị}
BTC
Chuyển vào tài khoản giao dịch BTC
Chuyển khoản ròng ≥ {Giá trị}
Chuyển khoản ròng
0 / 5 BTC

Tiền thưởng BTC

Dữ liệu được cập nhật 10 phút một lần.
Thưởng
Nhiệm vụ
$10
$10 Deposit Bonus
≥ 0.01
$20
$20 Deposit Bonus
≥ 0.02
$30
$30 Deposit Bonus
≥ 0.04
$60
$60 Deposit Bonus
≥ 0.1
$120
$120 Deposit Bonus
≥ 0.2
$300
$300 Deposit Bonus
≥ 0.4
$550
$550 Deposit Bonus
≥ 1
$1000
$1000 Deposit Bonus
≥ 2
$1500
$1500 Deposit Bonus
≥ 3
$2000
$2000 Deposit Bonus
≥ 4
$2500
$2500 Deposit Bonus
≥ 5 BTC

Tiền gửi và tiền thưởng

Gửi và chuyển khoản ròng BTC
Phần thưởng thưởng
≥ 0.01 BTC
$ 10
≥ 0.02 BTC
$ 20
≥ 0.04 BTC
$ 30
≥ 0.1 BTC
$ 60
≥ 0.2 BTC
$ 120
≥ 0.4 BTC
$ 300
≥ 1 BTC
$ 550
≥ 2 BTC
$ 1000
≥ 3 BTC
$ 1500
≥ 4 BTC
$ 2000
≥ 5 BTC
$ 2500
Dòng thời gian sự kiện (UTC)

Quy tắc và Yêu cầu

 • 1. Tiền gửi mới phải được chuyển vào tài khoản giao dịch BTC hoặc USD của bạn để tham gia vào chương trình khuyến mãi này. Nếu bạn chọn gửi BTC, vui lòng chuyển BTC của bạn vào tài khoản giao dịch BTC của bạn, nếu bạn chọn gửi USDT, vui lòng chuyển USDT của bạn vào tài khoản giao dịch USD của bạn.
 • 2.Bạn có thể tự do giao dịch với số tiền bạn đã chuyển vào tài khoản giao dịch của mình. Các khoản lỗ hay lợi nhuận sẽ không được tính vào số tiền Gửi ròng ban đầu của bạn để tính phần thưởng của bạn.
 • 3.Các thành viên tham gia có thể nhận được tiền thưởng giao dịch trong cả tài khoản giao dịch BTC và USD của họ, miễn là các loại tiền tệ tương ứng được gửi chính xác trong thời gian chiến dịch.
 • 4. Tiền gửi ròng = Tổng số tiền gửi trong thời gian gửi tiền - Tổng số lần rút tiền cho đến khi phân phối tiền thưởng. Rút tiền trước khi phân phối tiền thưởng có thể khiến phần thưởng của bạn thấp hơn.
 • 5.Tất cả các khoản tiền gửi được thực hiện trong thời gian khuyến mại này phải nằm trong tài khoản giao dịch BTC hoặc USD của bạn cho đến khi bạn nhận được tiền thưởng của mình. Chuyển tiền ra trước đó sẽ khiến bạn bị loại khỏi chương trình khuyến mãi.
 • 6. Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng Tiền thưởng giao dịch BTC hoặc USD vào tài khoản giao dịch của bạn dựa trên tài khoản giao dịch bạn đã chuyển tài sản của mình vào. Mặc dù bạn không thể rút tiền thưởng giao dịch, nhưng bạn có thể sử dụng nó để giao dịch các hợp đồng giống như các khoản tiền thông thường của mình. Bất kỳ lợi nhuận nào (PNL được thực hiện) mà bạn tạo ra sau đó từ giao dịch đều có thể được rút. Vui lòng tham khảo {termsLink} của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • 7. Chỉ những khoản tiền gửi mới được thực hiện trong thời gian khuyến mại này mới được tính. Việc chuyển tiền có sẵn từ ví spot sang tài khoản giao dịch của bạn sẽ không được tính.
 • 8. Khuyến mãi này chỉ dành cho tiền gửi BTC và USDT. Các khoản tiền gửi tiền điện tử khác sẽ không được tính.
 • 9. Bạn chỉ có thể tham gia sự kiện này bằng tài khoản chính của mình.
 • 10.Số tiền thưởng BTC cuối cùng được phát hành sẽ tùy thuộc vào giá thị trường vào ngày phân phối. Phemex giữ quyền cuối cùng trong việc điều chỉnh giá quy đổi.
 • 11.Mỗi khoản tiền gửi duy nhất chỉ có thể được tính vào phần thưởng cho một sự kiện Phemex (chẳng hạn như Gửi tiền Dazzle), chứ không phải nhiều sự kiện đồng thời.
Bắt đầu giao dịch trên Phemex
© Bản quyền 2021 Phemex bảo lưu mọi quyền