Coin
Chào mừng tất cả mọi người
Tham gia sự kiện để nhận tới $5.000!

Gửi tiền & Chuyển khoản Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể giành được tiền thưởng lên đến $5,000 khi gửi và chuyển tiền vào tài khoản giao dịch

Gửi và chuyển BTC Nhiệm vụ BTC
Gửi và chuyển USDT Nhiệm vụ USDT
BTC
Gửi và chuyển BTC
Gửi và chuyển vào tài khoản giao dịch BTC để nhận tiền thưởng tối đa là $2,500
Gửi BTC
Tiền gửi ròng ≥ {Giá trị}
BTC
Gửi BTC
Tiền gửi ròng ≥ {Giá trị}
Tiền gửi ròng
0 / 5 BTC
Chuyển vào tài khoản giao dịch BTC
Chuyển khoản ròng ≥ {Giá trị}
BTC
Chuyển vào tài khoản giao dịch BTC
Chuyển khoản ròng ≥ {Giá trị}
Chuyển khoản ròng
0 / 5 BTC

Tiền thưởng BTC

Dữ liệu được cập nhật 10 phút một lần.
Thưởng
Nhiệm vụ
$10
$10 Deposit Bonus
≥ 0.01
$20
$20 Deposit Bonus
≥ 0.02
$30
$30 Deposit Bonus
≥ 0.04
$60
$60 Deposit Bonus
≥ 0.1
$120
$120 Deposit Bonus
≥ 0.2
$300
$300 Deposit Bonus
≥ 0.4
$550
$550 Deposit Bonus
≥ 1
$1000
$1000 Deposit Bonus
≥ 2
$1500
$1500 Deposit Bonus
≥ 3
$2000
$2000 Deposit Bonus
≥ 4
$2500
$2500 Deposit Bonus
≥ 5 BTC

Tiền gửi và tiền thưởng

Gửi và chuyển khoản ròng BTC
Phần thưởng thưởng
≥ 0.01 BTC
$ 10
≥ 0.02 BTC
$ 20
≥ 0.04 BTC
$ 30
≥ 0.1 BTC
$ 60
≥ 0.2 BTC
$ 120
≥ 0.4 BTC
$ 300
≥ 1 BTC
$ 550
≥ 2 BTC
$ 1000
≥ 3 BTC
$ 1500
≥ 4 BTC
$ 2000
≥ 5 BTC
$ 2500
Dòng thời gian sự kiện (UTC)

Quy tắc và Yêu cầu

Bắt đầu giao dịch trên Phemex
© Bản quyền 2021 Phemex bảo lưu mọi quyền