Chương trình khách hàng tổ chức của Phemex

Công nghệ, thanh khoản và phạm vi toàn cầu của Phemex mang lại lợi ích độc quyền cho các khách hàng tổ chức từ khắp nơi trên thế giới.
  • Hợp đồng
  • Giao ngay

Chương trình khách hàng của tổ chức

Các tài khoản tổ chức đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch của chúng tôi sẽ nhận được ưu đãi chiết khấu đáng kể. Quý khách càng giao dịch nhiều, mức độ VIP càng cao, chiết khấu càng nhiều.
Cấp độ
Tổng khối lượng 30 ngày (tính bằng USD)
Nhà tạo lập
Nhà tiếp nhận
coming soon
Sắp có...
Kế hoạch VIP được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch một cấu trúc phí được cải thiện, giảm chi phí giao dịch và lợi nhuận cao hơn.
Để trải nghiệm trước chương trình khách hàng tổ chức của Phemex, vui lòng đăng ký bằng cách gửi email dmm@phemex.com hoặc liên hệ với đại diện BD của quý khách.
*1 bps = 0.01%
Quy tắc:
1. VIP user’s daily transaction volume will be combined across main account and sub-accounts.
2. Main and sub-accounts share the same VIP Level each day.
3. User’s VIP Level for current day depends on that user’s total trading volume over the previous 30 days.
4. Rewards for Market Making: To encourage VIPs to provide liquidity, when maker volume ratio of the past 30-day trading volume meets requirements, VIP Level will get automatically upgraded.

Chương trình Nhà tạo lập thị trường

Các tài khoản tổ chức được công nhận là các nhà tạo lập thị trường Phemex sẽ được hưởng nhiều lợi ích khác nhau.
Cấp độ Giới hạn tỷ lệ Nhà tạo lập Nhà tiếp nhận
coming soon
Sắp có...
Kế hoạch VIP được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch một cấu trúc phí được cải thiện, giảm chi phí giao dịch và lợi nhuận cao hơn.
Để trải nghiệm trước chương trình khách hàng tổ chức của Phemex, vui lòng đăng ký bằng cách gửi email dmm@phemex.com hoặc liên hệ với đại diện BD của quý khách.
*1 bps = 0.01%
Đặc quyền
1. Giới hạn tỷ lệ cao hơn trên mỗi tài khoản dựa trên mức cấp độ. Lên đến 1000 yêu cầu/phút.
2. Nhóm hỗ trợ chuyên dụng và truy cập trò chuyện nhóm.
3. Tự động có vị trí trong chương trình VIP với mức chiết khấu phí giao dịch tương ứng.
4. Tiền thưởng và chiết khấu định kỳ bổ sung (được công bố riêng).
Yêu cầu
1. Yêu cầu giao dịch hợp đồng áp dụng cho từng tài khoản giao dịch. Yêu cầu giao dịch giao ngay áp dụng cho mỗi UID.
2. Tài khoản phải có vị trí tối thiểu ở mỗi bên của sổ lệnh trong ít nhất 70% thời gian. Kiểm tra các định nghĩa của vị trí tối thiểu cho các ký hiệu khác nhau.
3. Cả hai bên phải có vị trí cùng một lúc.
4. Phải đáp ứng các yêu cầu khối lượng tạo lập thị trường tối thiểu. Phemex đánh giá điều này mỗi 14 ngày.
5. Phải đáp ứng điểm DMM tối thiểu cần thiết cho mỗi cấp. Phemex đánh giá điều này mỗi 14 ngày.
* PHEMEX chụp nhanh sổ lệnh mỗi giây.
Nộp đơn đăng ký để trở thành khách hàng tổ chức của Phemex ngay bây giờ
*Tài khoản chính
*Email
*Tên
*Quốc gia hoặc khu vực
*Telegram
Điện thoại
Tên công ty
Quý khách nghe về Phemex như thế nào?
*Tự giới thiệu
0/1000
Lưu ý: quý khách cũng có thể chọn đăng ký bằng cách gửi email dmm@phemex.com hoặc liên hệ với đại diện BD của quý khách.