banner banner
base
football

Thị trường dự đoán

Nhận phần thưởng vì đã đúng
Tài sản cam kết của tôi
-- USD

Thị trường dự đoán hấp dẫn

Tất cả

FAQ

1. Thị trường dự đoán của Phemex là gì?

2. Thị trường Dự đoán của Phemex hoạt động như thế nào?

3. Một số điều kiện để sử dụng thị trường Dự đoán của Phemex là gì?

4. Số lượng cổ phiếu tối thiểu tôi có thể mua cho một kết quả duy nhất là bao nhiêu?

5. Có thể chọn nhiều kết quả cho cùng một thị trường không

6. Tại sao có thông báo nói rằng "tiền của tôi không đủ"?

7. Phần thưởng cho các giải thưởng có thể được quy đổi hoặc thu thập ở đâu và khi nào?

avatar