Xếp hạng
Tất cả các thứ hạng được xác định bởi P&L và ROI (%) của nhà giao dịch hàng đầu. Xếp hạng được sắp xếp lại sau mỗi 5 phút. Cập nhật lần cuối vào undefined (UTC).
P&L
  • ROI
  • P&L
Xếp hạng Tên ROI trong 30 ngày P&L trong 30 ngày Hoạt động

Câu hỏi thường gặp

Các nhà giao dịch này được xếp hạng như thế nào?

Việc xếp hạng được tính dựa trên P&L và ROI được thực hiện qua giao dịch hợp đồng trong 30 ngày qua (%)