Giới thiệu của bạn

0 Mọi người

Thưởng

0.00 USD

Voucher

0.00 USDT

Hoa hồng giới thiệu

0.00 USDT

Hoàn tiền cá nhân

0.00 USDT

3 bước đơn giản
invite-friends
Chia sẻ mã giới thiệu, áp phích, liên kết hoặc mã QR với bạn bè của bạn.
sign-up
Bạn bè của bạn đăng ký bằng mã giới thiệu của bạn và thực hiện giao dịch.
earn
Bạn nhận được hoa hồng giới thiệu và bạn bè của bạn nhận được voucher hoàn tiền giới thiệu vào ngày hôm sau.
Giới thiệu bạn bè của bạn và cùng nhau kiếm tiền
Phần thưởng giới thiệu
Sau khi được mời vượt qua KYC và giao dịch nâng cao, bạn có thể nhận được tới 10 USDT và họ nhận được tới 3 USDT
reward
* Max = 10 USDT * Số người mời
100 triệu xpt airdrop
Giành ưu tiên để mint Phemex Soul Pass và bắt đầu khai thác trước 100 triệu xPT.
reward
Khối lượng giao dịch của Người được mời
Airdrop USDT cho người giới thiệu
Airdrop USDT cho người được mời
5,000
1
0.5
10,000
1
0.5
50,000
3
1
100,000
5
1
Chi tiết người dùng
Email
Thời gian đăng ký
Giờ KYC
Số tiền ký quỹ (USDT)
Khối lượng giao dịch (USDT)
Hoàn lại tiền
Bạn chưa mời bạn bè. Mời ngay
Bạn chưa mời bạn bè. Mời ngay
Chi tiết phần thưởng
Phần thưởng giới thiệu
Hoàn tiền giới thiệu
Hoàn tiền cá nhân
Phần thưởng của Người được mời
Thời gian khởi tạo
Email người mời
Khối lượng giao dịch của người mời
Số tiền thưởng
Trạng thái phần thưởng
Bạn chưa mời bạn bè. Mời ngay
Bạn chưa mời bạn bè. Mời ngay

Announcements

Giao dịch để Mint Phemex Soul Pass của bạn và kiếm 100 triệu XPT Airdrop!

Quy tắc sự kiện
1. Bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng nếu người được mời của bạn hoàn thành xác minh KYC. Tổng khối lượng giao dịch = khối lượng giao dịch hợp đồng + Khối lượng giao dịch giao ngay.
2.Chương trình giới thiệu của Phemex bao gồm giao dịch Giao ngay và Hợp đồng, và phần thưởng hoàn tiền được tính riêng dựa trên khối lượng giao dịch tương ứng của Người được mời của bạn. Ví dụ: nếu khối lượng giao dịch Giao ngay của người được mời của bạn đạt đến một số lượng nhất định, bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại tương ứng. Khi Người được mời của bạn đạt đến số lượng giao dịch xếp hàng đầu, bạn sẽ nhận được tất cả các phần thưởng. Người được mời cũng có thể kiếm được phần thưởng tương ứng.
3.Khi bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng, phần thưởng sẽ được ghi có trong vòng 30 ngày làm việc. Bạn cần yêu cầu nhận phần thưởng của mình trong vòng 30 ngày.
4.Do số lượng người tham gia lớn, để phân phối phần thưởng vào Tài khoản giao ngay của bạn sẽ mất một chút thời gian. Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn và tiếp tục hỗ trợ của bạn. Xin lưu ý rằng người dùng vi phạm các điều khoản sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng giới thiệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
5.Những hành động sau đây sẽ dẫn đến việc ngay lập tức bị loại: đăng ký tài khoản hàng loạt, thu lợi từ các giao dịch thao túng thị trường, tự trục lợi hoặc tự mua qua bán lại. Tài khoản của bạn sẽ bị cấm nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện ra bất kỳ gian lận nào.
6. To prevent any malicious actions, referral rewards will be canceled if we detect any of the methods listed.
7.Phemex có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện cuối cùng của chương trình này.