Phemex Blog
Phemex Crypto Blogu: Bitcoin vadeli işlemleri, Bitcoin alım-satımı, kripto türevleri borsası ve ilgili blok zinciri teknolojisi hakkında en son haberleri, güncellemeleri ve sektöre ilişkin içgörüleri öğrenin.
 1. Home
 2. Başlarken
 3. Nakit İade Kuponları ve Kartları Nedir?

Nakit İade Kuponları ve Kartları Nedir?

Spot Nakit İade Kuponu Nedir

Spot Nakit İade Kuponu, operasyonel aktiviteler aracılığıyla kullanıcılara gönderilen indirim kuponlarıdır. Bunlar, kullanıcı spot işlemi gerçekleştirdiğinde işlem ücretlerinin bir bölümü veya tümünden nakit iadesi almak için kullanılabilmektedir. İndirim miktarı kullanıcı başlangıçtaki spot ücreti ödemesini tamamladıktan sonra 2 saat içinde spot cüzdanına USDT olarak iade edilir.

Kapsamı ve koşulları

Kuponlar sadece spot işlem ücretlerinden nakit iadesi almak için kullanılabilir. Kullanıcının spot işlem ücretlerini ödememesi halinde kullanılamazlar ve API işlemlerine uygulanmazlar.

Başlangıç Tarihi ve Son Kullanma Tarihi

Spot Nakit İade kuponu çıkarıldığı anda geçerli ve aktif olur, yani manual olarak toplamaya ve aktive etmeye gerek yoktur.

Hoş Geldin Bonusu programıyla elde edilen Spot Nakit İade Kuponları genellikle 7 gün geçerlidir. Tekil kuponlar farklı durumlara ve son kullanma tarihlerine sahip olabilmektedir. Kullanıcılar spesifik kuponun durumunu ve son kullanma tarihini öğrenmek için üzerindeki metin açıklamasına bakabilirler. Kupon son kullanma tarihi geçtikten veya toplam bakiyesi kullanıldıktan sonra, kullanıcı kuponu herhangi bir şekilde kullanamaz. Kuponlar, [Kişisel Merkez] → [Ayrıcalıklar Merkezi]’nden görüntülenebilir. Son kullanma tarihi geçen kuponlar Geçmiş listesinden görüntülenebilir.

Tekil kupon kullanım kuralları

Kullanıcının sadece bir Spot Nakit İade Kuponu olduğunda ve kuponun hala geçerli olduğu ve henüz kullanılmadığı varsayıldığında, kupon değeri, kuponda kalan bakiyeye eşittir:

 • Kullanıma uygun spot emri işlem ücreti miktarı Spot Nakit İade Kuponu’nda kalan bakiyeden fazla veya eşit ise, kullanıcı Spot Nakit İade Kuponu’nun değerine eşit nakit iadesi alacaktır.
 • Ör. Kullanıcı 200 USDT nominal değeri olan bir Spot Nakit İade Kuponu elde eder ve bir spot işlem emri gerçekleştirerek 500 USDT ücret ödemesi halinde, 2 saat sonrasında spot cüzdanına 200 USDT nakit iadesi alacaktır. Kuponun kalan bakiyesi 0 olacak ve kupon durumu bakiyenin kullanıldığını gösterecektir.
 • Kullanıma uygun spot işlem emri ücreti Spot Nakit İade Kuponu’nun nominal değerinden düşük ise, kullanıcı spot emir işlem ücreti miktarını nakit iadesi olarak alabilecek ve Spot Nakit İade Kuponunun kalan bakiyesi kupon son kullanma tarihi geçene veya kalan bakiye kullanılana dek diğer işlemlerde kullanılabilecektir.
 • Ör. Kullanıcı 200 USDT nominal değeri olan bir Spot Nakit İade Kuponu elde eder ve bir spot işlem emri gerçekleştirerek 50 USDT ücret ödemesi halinde, 2 saat sonrasında spot cüzdanına 50 USDT nakit iadesi alacaktır. Aynı zamanda kuponun kalan bakiyesi 150 USDT olacaktır. Bu kupon süresi geçmediği takdirde hala gelecekteki işlemlerde kullanılabilecektir.

Çoklu kupon kullanım kuralları

Kullanıma uygun spot işlem emrinde toplam nakit iadesini artırmak üzere birden çok kupon kullanılabilmektedir. Daha erken çıkarılma tarihi olan kuponlara kullanımda öncelik verilir.

Farklı türde avantajlar için kurallar

Kullanıcı hesabında hem Spot Nakit İade Kuponu hem de Spot Nakit İade Kartı mevcut olduğunda, iki avantaj birlikte kullanılabilir, ancak Spot Nakit İade Kuponuna öncelik verilir. Spot Nakit İade Kuponu ile Spot Nakit İade Kartı arasındaki fark, kupon belirlenmiş miktarda nakit iadesi verirken kart, ücretler üzerinde belli bir yüzde üzerinden nakit iadesi verir.

 

Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu Nedir?

Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu, operasyonel aktiviteler aracılığıyla kullanıcılara gönderilen indirim kuponlarıdır. Bunlar, kullanıcı vadeli işlem gerçekleştirdiğinde piyasa yapıcı işlem ücretlerinin bir bölümü veya tümünden nakit iadesi almak için kullanılabilmektedir. İndirim miktarı kullanıcı başlangıçtaki spot ücretinin ödemesini tamamladıktan sonra 2 saat içinde spot cüzdanına USDT olarak iade edilir. Bu USDT indirimi USD, BTC veya ETH ile takas edilebilir.

Kapsamı ve koşulları

Vadeli İşlem Nakit İade Kuponları sadece vadeli işlemlerde piyasa alıcı işlem ücretlerinden nakit iadesi almak için kullanılabilir. Kullanıcının vadeli işlem ücretlerini ödememesi halinde kullanılamazlar ve API işlemlerine uygulanmazlar.

Başlangıç Tarihi ve Son Kullanma Tarihi

Vadeli İşlem Nakit İade kuponu çıkarıldığı anda geçerli ve aktif olur, yani manual olarak toplamaya ve aktive etmeye gerek yoktur.

Tekil kuponlar farklı durumlara ve son kullanma tarihlerine sahip olabilmektedir. Kullanıcılar spesifik kuponun durumunu ve son kullanma tarihini öğrenmek için üzerindeki metin açıklamasına bakabilirler. Kupon son kullanma tarihi geçtikten veya toplam bakiyesi kullanıldıktan sonra, kullanıcı kuponu herhangi bir şekilde kullanamaz. Kuponlar, [Kişisel Merkez] → [Ayrıcalıklar Merkezi]’nden görüntülenebilir. Son kullanma tarihi geçen kuponlar Geçmiş listesinden görüntülenebilir.

Tekil kupon kullanım kuralları

Kullanıcının sadece bir Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu olduğunda ve kuponun hala geçerli olduğu ve henüz kullanılmadığı varsayıldığında, kupon değeri, kuponda kalan bakiyeye eşittir:

 • Kullanıma uygun vadeli işlem emri işlem ücreti miktarı Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu’nda kalan bakiyeden fazla veya eşit ise, kullanıcı Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu’nun değerine eşit nakit iadesi alacaktır.
 • Ör. Kullanıcı 200 USDT nominal değeri olan bir Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu elde eder ve bir vadeli işlem emri gerçekleştirerek 500 USDT alıcı ücreti ödemesi halinde, 2 saat sonrasında spot cüzdanına 200 USDT nakit iadesi alacaktır. Kuponun kalan bakiyesi 0 olacak ve kupon durumu bakiyenin kullanıldığını gösterecektir.
 • Kullanıma uygun vadeli işlem işlem emri alıcı ücreti Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu’nun nominal değerinden düşük ise, kullanıcı vadeli işlem ücreti miktarını nakit iadesi olarak alabilecek ve Vadeli İşlem Nakit İade Kuponunun kalan bakiyesi kupon son kullanma tarihi geçene veya kalan bakiye kullanılana dek diğer işlemlerde kullanılabilecektir.
 • Ör. Kullanıcı 200 USDT nominal değeri olan bir Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu elde eder ve bir vadeli işlem emri gerçekleştirerek 50 USDT alıcı ücreti ödemesi halinde, 2 saat sonrasında spot cüzdanına 50 USDT nakit iadesi alacaktır. Aynı zamanda kuponun kalan bakiyesi 150 USDT olacaktır. Bu kupon süresi geçmediği takdirde hala gelecekteki işlemlerde kullanılabilecektir.

Çoklu kupon kullanım kuralları

Kullanıma uygun vadeli işlem emrinde toplam nakit iadesini artırmak üzere birden çok kupon kullanılabilmektedir. Daha erken çıkarılma tarihi olan kuponlara kullanımda öncelik verilir.

Ör: Kullanıcı önce 500 USDT Değerinde Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu (A), sonrasında 1000 USDT değerinde Vadeli İşlem Nakit İade Kuponu (B) elde eder. Kullanıcı, alıcı ücreti 300 USDT olan bir vadeli işlem gerçekleştirmesi halinde, nakit iadesi sonrasında iki kuponun kalan bakiyeleri şu şekilde olacaktır: A için 200 USDT ve B için 1000 USDT; işlem ücreti 800 USDT olduğunda, nakit iadesi sonrasında kalan bakiyeler şu şekilde olacaktır: A kuponu için 0 USDT ve B kuponu için 700 USDT.

Farklı türde avantajlar için kurallar

 • İşlem ücretlerinin başlangıçta indirime uğradığı durumlarda, aksi özel durumlarda açıkça belirtilmediği takdirde Vadeli İşlem Nakit İade Kuponları indirimi etkilemeyeceklerdir. Ücret indirime uğradıktan sonrasında kalan ücretin bir kısmı veya tamamı kupon miktarına göre nakit iadesine konu olabilecektir.

 

Spot Nakit İade Kartı Nedir

Spot Nakit İade Kartı, operasyonel aktiviteler aracılığıyla kullanıcılara çıkarılan indirim kartlarıdır. Bunlar, kullanıcı spot işlemi gerçekleştirdiğinde işlem ücretlerinin bir bölümü veya tümünden yüzde üzerinden nakit iadesi almak için kullanılabilmektedir. İndirim miktarı kullanıcı başlangıçtaki spot ücretinin ödemesini tamamladıktan sonra 2 saat içinde spot cüzdanına USDT olarak iade edilir. Nakit iadesi, işlem ücretiyle aynı para biriminde gönderilir, örnek olarak:

 • Kullanıcı XRP/USDT aldıysa (XRP aldı ve USDT ödedi) ve işlem ücretlerinin para birimi XRP ise, nakit iadesinin para birimi de XRP olacaktır;
 • Kullanıcı SHIB/USDT sattıysa (USDT aldı ve SHIB ödedi) ve işlem ücretlerinin para birimi USDT ise, nakit iadesinin para birimi de USDTolacaktır.

Kapsamı ve koşulları

Kartlar sadece spot işlem ücretlerinden nakit iadesi almak için kullanılabilir ve nakit iadesi kartına ancak spot işlem ücreti kullanıcının spot işlemi sırasında gerçekleştiyse iade yapılabilir. Kullanıcının spot işlem ücretlerini ödememesi halinde kullanılamazlar ve API işlemlerine uygulanmazlar.

Başlangıç Tarihi ve Son Kullanma Tarihi

Spot Nakit İade Kartı çıkarıldığı anda geçerli ve aktif olur, yani manual olarak toplamaya ve aktive etmeye gerek yoktur.

Tekil kartlar farklı durumlara ve son kullanma tarihlerine sahip olabilmektedir. Kullanıcılar spesifik kartın durumunu ve son kullanma tarihini öğrenmek için üzerindeki metin açıklamasına bakabilirler. Kart son kullanma tarihi geçtikten veya toplam bakiyesi kullanıldıktan sonra, kullanıcı kartı herhangi bir şekilde kullanamaz. Kartlar, [Kişisel Merkez] → [Ayrıcalıklar Merkezi]’nden görüntülenebilir. Son kullanma tarihi geçen kartlar Geçmiş listesinden görüntülenebilir.

Tekil spot nakit iade kartı kullanım kuralları

Kullanıcının sadece bir Spot Nakit İade Kartı olduğunda ve spot işleminde işlem ücreti ödüyorsa, sistemimiz kartta belirtilen indirim oranı doğrultusunda iadeyi otomatik olarak gerçekleştirir. Kullanıcının işlem sürecinde bunu manual olarak seçmesine gerek yoktur.

Çoklu nakit iade kartı kullanım kuralları

Kullanıcının birden çok nakit iade kartı olduğunda, her spot işlemi için sadece bir nakit iade kartı kullanılabilmektedir. Daha yüksek nakit iade oranına sahip kart önce kullanılacaktır. Oranların aynı olması halinde, daha erken bitiş tarihi olan kart önce kullanılacaktır.

Örneğin:

 • Kullanıcı platform aktivitelerine katılarak 2 nakit iade kartı elde etmiştir. A Kartının nakit iade oranı %10 ve B Kartının nakit iade oranı %20’dir. Spot işleminde ücretler ödendikten sonra B nakit iade kartının kullanımına öncelik verilecektir.
 • Kullanıcı platform aktivitelerine katılarak 2 nakit iade kartı elde etmiştir. A Kartının nakit iade oranı %20 ve son kullanma tarihi 16/6/2022 iken B Kartının nakit iade oranı %20 ve son kullanma tarihi 16/8/2022’dir. Spot işleminde ücretler ödendikten sonra A nakit iade kartının kullanımına öncelik verilecektir.

Farklı türde avantajlar için kurallar

Kullanıcı hesabında hem Spot Nakit İade Kuponu hem de Spot Nakit İade Kartı mevcut olduğunda, iki avantaj birlikte kullanılabilir, ancak Spot Nakit İade Kuponuna öncelik verilir. Spot Nakit İade Kuponu ile Spot Nakit İade Kartı arasındaki fark, kupon belirlenmiş miktarda nakit iadesi verirken kart, ücretler üzerinde belli bir yüzde üzerinden nakit iadesi verir.


Herhangi bir sorunuz varsa support@phemex.zendesk.com adresinden bize ulaşın
Resmi Twitter hesabımızı takip edin | Telegram topluluğumuza katılın
Her an her yerde kripto alın satın: iOS için indir | Android için indir
Phemex | Harekete Geç, Geleceğe Adım At

Was this article helpful?

Related Articles